König Hilbert XIV König Hilbert XIV König Hilbert XIV König Hilbert XIV
König Hilbert XIV

KÖNIG HILBERT XIV

Größe ca. 50cm, sehr gut bespielbar, mit Thron, Preis 520€